Winterbanden

Winterbanden

Winterbanden behoren in Oostenrijk en Zwitserland, alsook in Zuid-Duitsland tot de (verplichte) standaarduitrusting van de automobilist.

Wat zijn winterbanden?

Winterbanden vertonen duidelijke verschillen in grip t.o.v. andere banden bij een temperatuur lager dan 7 graden Celsius. Dit komt doordat in het loopvlak van winterbanden rubbermengsels worden gebruikt die verhoudingsgewijs soepeler blijven dan bij gewone banden bij lage temperaturen. De profielblokken van het loopvlak op de band zijn tevens anders dan op zomerbanden. Deze profielblokken zijn vaak voorzien van lamellen, die er voor zorgen dat sneeuw en vuil uit het profiel gewerkt wordt. Hierdoor is de grip beter op de weg wat noodzakelijk is in wintersportgebieden. Ook in Nederland bij gladde en op sneeuwbedekte wegen bieden dergelijke banden uitkomst.

Wat zijn de voordelen van winterbanden?

-Maximale rijveiligheid tijdens winterse omstandigheden;
-Korte remweg, meer grip;
-Niet direct sneeuwkettingen nodig in wintersportgebieden, wel verplicht deze in de auto te hebben;
-Verminderde kans op schade en/of lichamelijk letsel.

Let op:
Bij de aanschaf van winterbanden, moet u er op letten dat de maximumsnelheid van de banden, ongeveer gelijk zijn met de door de fabriek opgegeven topsnelheid van uw auto. De maximumsnelheid moet ten alle tijden op de band staan in de vorm van een code. Ligt de maximumsnelheid van uw banden lager dan de door de fabriek opgegeven topsnelheid, dan bent u wettelijk verplicht een sticker of iets dergelijks binnen het gezichtsveld van de bestuurder te plaatsen, met daarop de maximumsnelheid van uw banden.

Vervelende gevolgen bij een ongeval

Buiten de eigen veiligheid en die van de medeweggebruiker bestaat er de verplichting om adequate banden te gebruiken. Bij het niet gebruiken van de banden zijn civiel- en strafrechtelijke consequenties in voornoemde landen mogelijk temeer bij het ontstaan van aanrijdingen:

Duitsland kent een medeschuldtoerekening bij het ontstaan van een aanrijding en het niet gebruiken van de winterbanden, maar die is niet gefixeerd. Dit wordt wel bij het beoordelen van de aansprakelijkheid toegerekend en per geval bekeken. Er is geen vaste richtlijn en evenmin geen minimaal percentage. Een eventuele procentuele medeschuld daaruit wordt echter wel opgeteld bij het eventuele reeds toegerekende percentage Betriebsgefahr (het gevaar wat een auto kan opleveren in het verkeer) wat in Duitsland wordt opgelegd in strafzaken welke normaliter op 25% wordt gesteld.

Zwitserland kent een tweedeling. Als u met banden rijdt die niet geschikt zijn voor de weersomstandigheden, kunt u strafbaar gesteld worden wegens ontoereikende verkeerszekerheid/veiligheid van het voertuig. Daar staat een geldboete op los van een eventueel verkeersongeval. Of deze boete civiel ook meeweegt bij het ontstaan van een aanrijding, is echter geheel afhankelijk van de invloed die het ontbreken van winterbanden op het ontstaan van het ongeval heeft gehad, dus ook een casuïstische benadering zonder vaste percentages. Hierbij dient u te denken aan een aanzienlijk aandeel indien bijvoorbeeld de oorzaak van de aanrijding het doorglijden is geweest na het afremmen. De remweg is langer bij het niet gebruiken van de winterbanden, waardoor nalatigheid en eigen schuld vast staat.

In Oostenrijk kent men voor zowel straf- als civielrechtelijke kwesties een gelijke benadering voor dit soort zaken als in Zwitserland.

Ook met winterbanden kunt u in een slip raken en daardoor schade aan anderen toebrengen. Ook dan geldt natuurlijk dat u daarvoor (mede) aansprakelijk wordt gesteld. In alle gevallen blijft het dus zaak om uw snelheid aan de wegomstandigheden aan te passen!